Volte Pravý Blok
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Shoutbox
Jméno:

Zpráva:

Validační kód:


Vložte Validační kód:Williamdug
11-09-2023 04:13
Hello, Exkluzivní promo kvalitní hudba pro VIP DJ's https://0daymusic.
org/ 320TB MP3/FLAC, Label, LIVESETS, hudební videa. Promo hudební DJs

reginaldbr4
10-09-2023 19:39
Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures http://moneehmepor
n.energysexy.com/?
brenna porn search engine jojo weirdest porn tube lisa simpson grown up porn porn stars natural tits list g

jonirz69
09-09-2023 12:15
Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections http://blackeymiss
ypornblond.alexyse
xy.com/?abigail black balled porn video tiny young bbs porn super thick porn sex porn

ettaxh60
30-08-2023 12:46
New project started to be available today, check it out http://hardcorepor
nhot.buffalochip.h
otnatalia.com/?joh
ana virgin gay anal streaming porn dd tittie porn sites teacher porn story russian por

tiffanyex69
19-08-2023 23:54
Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures http://ccroc.pornd
oraville.sexjanet.
com/?melinda amy villainous free porn laya leighton porn porn secrets exposed shannon elizabeth porn hub ne

Shoutbox - Archiv
Námitka podjatosti zločinecké soudkyně JUDr. Dagmar Stamidisové
Městský soud v Praze
ul. Spálená
120 00 Praha
V Praze dne 10.4.2013
Sp.zn. 37 C 61 / 2009

Věc: Námitka podjatosti ultra zločineckého vlastizrádného soudce JUDr.Dagmar Stamidisové (důvodně podezřelé z dlouhodobého fízlování pro ruské KGB a GRU, což bylo široce publikováno na Internetu), rozhodujícího v žalobě Petra Cibulky na známou a listinnými důkazy spolehlivě usvědčenou komunistkou a policejní konfidentku ing. Janu Hrbkovou (s nejvyšší možnou pravděpodobností, hraničící s jistotou, rovněž podezřelou z fízlování pro ruské KGB a GRU, stejně jako soudkyně Stamidisová, která má tento spor rozhodovat), podávanou na základě zcela nových skutečností, o kterých ještě nebylo nikdy rozhodováno.

Petr Cibulka - Odůvodnění námitky podjatosti: "Prvním novým důvodem podjatosti, o kterém ještě nebylo rozhodnuto, je skutečnost, že dnes, tedy 10. dubna 2013 jsem jako žalobce umístil na internetové stránky www.cibulka.net do rubriky aktuality vid. nahrávky ze svých televizních diskusí s představiteli několika dalších opozičních politických stran. Ve třech těchto televizních diskusích jsem se vyjádřil o ultra zločinecké vlastizrádné soudkyni JUDr.Dagmar Stamidisové (důvodně podezřelé z dlouhodobého fízlování pro ruské KGB a GRU a prokázaného nadržování příslušníkům a spolupracovníkům zločineckého komunistického Gestapa StB, kde jako soudkyně vystupuje i se svými kolegy z Městského soudu v Praze v roli estébáckého advokáta), když tyto diskuse vysílala Česká televize ve svém odpoledním a večerním vysílání v pořadu Politické spektrum opakovaně celý týden a jsou dodnes pro každého k disposici na masově navštěvovaných internetových stránkách veřejnoprávní České televize, jako o vzorovém příkladu zločineckého soudce, a to, jak už jsem uvedl, hned ve třech televizních diskusích:


Televizní důkaz číslo jedna - pořad „Demokracie – Rok první - Konec StB“:


Moderátor České televize Jakub Železný: „...ale dneska přece ti spolupracovníci StB běžně ty soudy vyhrávají...“
Odpověď Petra Cibulky „Všechny, téměř všechny vyhrávají...“
Moderátor České televize Jakub Železný: „Viz případ pana Kanyzy...“
Odpověď Petra Cibulky: „Ano, máte pravdu, ale víte kdo to soudí? Jedině komunistické soudkyně, Stamidisová, Říhová, tihle lidé rozhodují o vině estébáků...“
Viz vid. nahrávka na Internetu: Petr Cibulka, Demokracie: Rok první - Konec StB:Pro upřesnění je nutno dodat, že pokud Petr Cibulka hovoří ve svých televizních vystoupeních nebo na Internetu o komunistické soudkyni Stamidisové, nemá tím na myslí formální členství v této vlastizrádné zločinecké organizaci, protože vlastizrádné fízlování pro ruské tajné služby KGB a GRU členství v komunistické straně nevyžadovalo, právě naopak, ale chce tím říct, že zločinecká soudkyně Stamidisová je jako soudkyně natolik ultra bolševicky zločinecká, že svým bytostným založením mezi tyto komunistické super zločince a vlastizrádce plným právem patří!!!


Televizní důkaz číslo dvě – pořad „Politické spektrum: STAV ČESKÉ JUSTICE A JAK HO LZE ZMĚNIT K LEPŠÍMU“ s diskutujícími JUDr. Karolínou Peake (Věci veřejné) a Petrem Hannigem (Suverenita – Strana zd.ravého rozumu):


Petr Cibulka v reakci na nepravdivá slova JUDr.Karolíny Peake: „Můžu reagovat?“
Moderátor České televize Vladimír Kučera: „Ale jen krátce...“
Petr Cibulka: „My jsme podali desítky návrhů na kárné žaloby, žádali jsme odvolání soudců z caus, prostě tady není síla, která by zločineckého soudce, zločince v taláru, zbavila jeho práva soudit nevinné oběti. Můžu jmenovat jména: Stamidisová, Ferešová, Říhová, Fučík, Valehrach, prostě zločinci, zločinci na druhou!“
Moderátor České televize Vladimír Kučera: „Je vám jasné, že riskujete že na vás někdo z nich podá...“
Petr Cibulka: „Budu šťasten, když mě budou žalovat! Budu šťasten, budu šťasten! Já mám tolik důkazů proti těmto zločincům a není síla v tomto jejich kriminálním státě, která by je mohla potrestat a odvolat!“
Moderátor České televize Vladimír Kučera: „Pane Cibulko, vraťme se k meritu věci.“
Petr Cibulka: „Tohle je meritum věci! Beztrestnost zločinců!...“


Televizní důkaz číslo tři – pořad „Lustrace StB“:


Petr Cibulka reaguje v další televizní diskusi „Lustrace StB“ na nesouhlasnou námitku televizního moderátora České televize Jakuba Železného: „Pane redaktore, já mám prostě naprosto jasno v těchto soudních sporech, protože komunističtí soudci, zločinci, Lobotková, Valehrach, Stamidisová, naprostí zločinci, rozhodují spory komunistického Gestapa StB. Jak může komunistický soudce rozhodovat spory komunistických agentů? To prostě není možné!“
Viz vid. nahrávka na Internetu: Petr Cibulka - LUSTRACE StB V KRIMINÁLNÍM STÁTĚ KGB/GRU:Dále postačí do www.google.cz zadat do vyhledáváni heslo Stamidisová StB, a objeví se celá dlouhá řada důkazů, že soudkyně Stamidisová, jako důvodně podezřelá z vlastizrady pro svoji spolupráci s KGB a GRU, vystupuje v žalobách fízlů StB ne v roli soudce, ale v roli advokáta či starostlivé matky vlastizrádných fízlů rusko-česko-slovenského komunistického Gestapa StB!!! Díky ní byly všichni komunističtí zločinci očištěni! Není znám případ, kdy by u soudkyně Stamidisové některý komunistický vlastizrádce - a udavač slušných lidí - se svojí žalobou neuspěl. I v tomto současném sporu 37 C 61 / 2009 vystupuje soudkyně Stamidisová ne jako soudce, ale jako advokát komunistky a usvědčené policejní konfidentky ing.Jany Hrbkové, což už žalobce dostatečně prokázal. Je proto třeba dalším zločinům na nejvyšší míru extrémně podjaté JUDr.Stamidisové zabránit a vyřadit ji z rozhodování v této věci!!!

Jak vyplývá z obsahu všech předchozích námitek podjatosti, podaných proti soudkyni JUDr.Stamidisové - se kterými se soud do dnešního dne a hodiny ani nepokusil nějak hodnověrným a přesvědčivým způsobem vypořádat, jak mu to ukládá zákon, místo toho však o to více soudkyně Stamidisová neustále lže a opakuje bezmyšlenkovitě, tedy za nejvyššího možného zapojením všech svých rozumových kapacit, svoji naučenou krajně dementní básničku, že soud není podjatý, nikoho z účastníků nezná, k věci nemá žádný vzztah a může v této věci spravedlivě rozhodovat, když v případě všech těchto zločinců a vlastizrádců - jako je soudkyně Stamidisová - je tomu právě naopak - soudce je nutno považovat za podjatého už v případě, že zde takové vážné podezření existuje a není nic, co by ho mohlo vyvrátit.

Jak výše uvedeno, kromě slabomyslných účelových lží samotných soudců o své vlastní nepodjatosti, v čemž soudkyně Stamidisová naprosto vyniká, neexistuje nic, co by oprávněnost tohoto nejvážnějšího podezření o soudcovské podjatosti mohlo zpochybnit. O to více je pak soudce podjatý, když je veřejně a opakovaně v televizi před sta tisíci či miliony diváků jmenovitě označen za ruského fízla a kriminálníka, jak v České televizi označil zástupce žalobce Petr Cibulka – na základě všech dosavadních zkušeností naprosto po právu – soudkyni Stamidisovou, ve skutečnosti advokátku a dobrou mámu všech komunistů, vlastizrádců, udavačů a fízlů!!!

I když žalobce po všech předchozích zkušenostech se zločinnou a vlastizrádnou soudkyní Stamidisovou ani na vteřinu nepochybuje o tom, že tato reprezentantka a ochránkyně vlastizrádných ruských fízlů a kriminálníků opět bude lživě tvrdit, že se televizními výroky o sobě, jako zločinecké soudkyni, vůbec necítí dotčena, ba právě naopak, velice ji to potěšilo a může proto ve věci naprosto spravedlivě a nepodjatě rozhodovat (protože jinak by nesplnila rozkaz těch svých řídících důstojníků KGB a GRU, kteří ji proti Petru Cibulkovi vybrali a nasadili s úkolem maximálním způsobem ho poškodit, což tato vlastizrádná zločinecká soudkyně v jeho jiných sporech s komunistickými a ruskými fízly už k nejvyšší spokojenosti KGB a GRU udělala), strana žalující je přesvědčena, že z důvodu extrémní podjatosti musí být tato soudkyně z rozhodování v tomto sporu vyřazena.
Žalobcem je navíc v tomto sporu žalovaná právě komunistka a listinnými důkazy spolehlivě usvědčená policejní konfidentka, ing. Jana Hrbková, v obvykle dobře informovaných kruzích považovaná, s nejvyšší možnou pravděpodobností, hraničící s jistotou, rovněž za konfidentku KGB a ruské vojenské špionáže GRU a je takto na Internetu široce medializovaná!!!

Ruští fízlové v talárech tak mají podle scénáře ruských fízlů KGB a GRU v uniformách nebo v civilu rozhodovat o žalobě proti žalované pražské komunistce a usvědčené policejní konfidentce ing. Janě Hrbkové, více než důvodně podezřelé z fízlování i pro ruské KGB a GRU!!! K tomu potřebují svoji zločineckou soudkyni JUDr.Stamidisovou, vystupující v roli soudce, o jehož nepodjatosti není papírově sebemenších pochybností... Jak však zákon i slušnější soudní praxe říká, soudci se musí jako nepodjatí účastníkům soudního sporu i jevit!!! V tomto případě se soudkyně JUDr.Stamidisová jeví žalobci ne jako nepodjatá, ale právě naopak, jako reprezentant té nejhorší sebranky gaunerů, jaké za mnoho desítek let svých osobních zkušeností s justičními gaunery všech kategorií zažil!!!

Vzhledem ke skutečnosti, že v televizi i jinde veřejně široce publikované informace žalobce Petra Cibulky o ultra zločineckých vlastizrádných soudcích a ruských fízlech KGB a GRU JUDr.Stamidisové, JUDr.Lobotkové, JUDr.Valehrachovi a celém senátu Vrchního soudu v Praze 3 Cmo naplňují po formální stránce skutkovou podstatu několika trestných činů, žalobce musí uvést, že by se k tomu nikdy neuchýlil, kdyby si nebyl jistý pravdivostí těchto skutečností a je připraven za to jít třeba i do vězení!


Za žalobce

Petr Cibulka
watches
watches dne April 12 2016 05:38:27

Obtaining Replica Handbagshasn't recently been easier. Today you are able to go shopping on-line to get almost all brand names regarding Look-alike Louis Vuitton Bags with low-cost rates. Simply ensure the internet site is absolutely offering Designer Replica Handbags UK Identical. Having an on the web merchant, you are able to go shopping from the very own house and also acquire time and energy to analyze different Bags Look-alike. A definite internet site on your own might offer you numerous Swiss Discount Replica Watches brand names for instance look-alike Replica Watches, Fendi Replica Rolex Watches, look-alike Chloe bags and also many other folks. All things considered, individuals which cannot buy the first brand names be determined by these kinds of Rolex Identical to have just what they desire with a cheaper expense.

Přidat komentář
Jméno:

Validační kód
Validační kód


Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště senebo se registrujte pro možnost hodnocení.

Zatím nikdo nehodnotil.